Taost
Royal sakura pack%28no bg high res%29 Grey triangle

日式生吐司

日式生吐司

材料

配方可提供約 4人份量

 • Zyq 009694xiao烘培用糖


  30克

 • No pic

  淡忌廉
  60克

 • 酵母5克

  酵母
  3.6克

 • Lsq798 rsflour 1kg 3d l2(no background)

  櫻皇精研強力小麥粉
  300克

 • Salt 91539 1280


  5.1克

 • Capture

  煉奶
  15克

 • No pic

  蜂蜜
  12克

 • 水30(25)


  174克

 • 牛油100克

  牛油
  30克

工具

 • Tool missing

  吐司盒

 • Zl6b3643xiao保鲜膜

  保鮮紙

 • Zl6b3642xiao面板

  擀麵板

 • Zl6b3634xiao擀面杖

  擀麵棍